Technologia laserowa

Oferowane przez TechnicGroup procesy hartowania oraz napawania laserowego prowadzone są w pełni zautomatyzowany sposób, przy użyciu robotów przemysłowych. Wysoka powtarzalność założonych parametrów procesowych oraz ich kontrola na każdym etapie gwarantuje najwyższą jakość obrabianych powierzchni. Procesy te znajdują zastosowanie zarówno do regeneracji wyeksploatowanych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń jak i do polepszenia własności użytkowych i wydłużenia czasu pracy nowych podzespołów.

Napawanie laserowe

Napawanie laserowe

Stosując metodę napawania laserowego uzyskujemy strefę wpływu ciepła SWC w materiał bazowy na poziomie ok 0,5mm. W porównaniu do konwencjonalnych metod napawania, metoda laserowa nie powoduje nadmiernego nagrzania materiału obrabianego detalu, ograniczając tym samym w znacznym stopniu naprężenia spawalnicze oraz ryzyko zmiany geometrii detalu po procesie, a także niekorzystne zmiany strukturalne. 

 

Szczególną cechą tego procesu jest możliwość tworzenia warstw o specjalnych właściwościach eksploatacyjnych – powstają struktury o bardzo dużej twardości i odporności na abrazję (ścieranie/zacieranie), korozję czy żarowytrzymałości. Proces napawania laserowego jest stosowany do napawania warstw z materiałów o pożądanych własnościach na elementy ze stali konstrukcyjnych, niskostopowych i wysokostopowych uzyskując napoiny o jakości najlepszej ze wszystkich procesów napawania (drobnoziarnista struktura pozbawiona wad). Minimalna możliwa do uzyskania grubość pojedynczej warstwy napoiny to ok 0,2mm i można je wykonywać wielowarstwowo, praktycznie bez ograniczeń również na powierzchniach elementów o skomplikowanym kształcie.

Proces:

Napawanie laserowe to proces, w którym źródłem energii jest skoncentrowana wiązka promienia laserowego o dużej mocy. Wiązka pada na powierzchnię materiału bazowego, nadtapia ją wyłącznie w obrębie padającej plamki lasera tworząc tzw. jeziorko, w które w sposób ciągły podawany jest materiał warstwy wierzchniej w postaci proszku lub drutu. Metoda ta zapewnia pozbawione porów i odporne na udar pełne połączenie metalurgiczne napawanych materiałów z podłożem.

Główne grupy materiałów stosowanych w napawaniu laserowym to:

 • — stale nierdzewne austenityczne oraz martenzytyczne,
 • — stale narzędziowe, 
 • — stopy niklu (np. Inconel),
 • — stopy kobaltu (np. Stellite),
 • — materiały o wysokiej odporności na abrazję na bazie węglika wolframu,
 • — materiały o własnościach ślizgowych tj., babbit (biały metal) oraz brązy aluminiowe i manganowe.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz i uzyskaj wycenę

  Dane kontaktowe:
  Usługa:

  Wymagana twardość po hartowaniu:

  Wymagana głębokość hartowania:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Wymagany materiał powłoki/wymagane własności

  Wymagana twardość powłoki

  Obróbka wstępna:

  Obróbka końcowa:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Dostarczenie materiału:

  Dokumentacja wykonawcza:

  Planowany termin integracji:

  Powiązane rysunki/zdjęcia: