Technologia laserowa

Oferowane przez TechnicGroup procesy hartowania oraz napawania laserowego prowadzone są w pełni zautomatyzowany sposób, przy użyciu robotów przemysłowych. Wysoka powtarzalność założonych parametrów procesowych oraz ich kontrola na każdym etapie gwarantuje najwyższą jakość obrabianych powierzchni. Procesy te znajdują zastosowanie zarówno do regeneracji wyeksploatowanych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń jak i do polepszenia własności użytkowych i wydłużenia czasu pracy nowych podzespołów.

Hartowanie laserowe

Hartowanie laserowe

Hartowanie laserowe to proces wykorzystywany do uszlachetniania powierzchni części maszyn i urządzeń. Stosuje się go w celu podniesienia twardości powierzchni a tym samym do uzyskania wyższej odporności na ścieranie. Poddanie procesowi newralgicznych, narażonych na przyspieszone zużycie miejsc ma wymierne przełożenie na znaczne wydłużenie czasu pracy elementów a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacji.

W odróżnieniu od konwencjonalnych metod hartowania (indukcyjnego, piecowego), w procesie hartowania laserowego wiązka robocza pada jedynie na powierzchnię ulepszanej strefy nie rozgrzewając nadmiernie całego elementu. Metoda ta w znacznym stopniu eliminuje ryzyko zmiany geometrii detali po procesie wynikające z wprowadzenia w cały detal dużej ilości ciepła a jednocześnie pozwala uzyskać zamierzoną strukturę podłoża.

W porównaniu z innymi metodami hartowania, mamy też możliwość precyzyjnego wyboru fragmentów powierzchni, które mają zostać utwardzone. Wartą podkreślenia zaletą zastosowania tej metody jest brak konieczności odpuszczania po procesie oraz używania mediów chłodzących, co praktycznie pozwala na odbiór detalu bezpośrednio po hartowaniu.

Hartowanie laserowe jest procesem w pełni zrobotyzowanym, co zapewnia dokładne odwzorowanie zaplanowanej ścieżki hartowania, a także jej powtarzalność przy większych seriach elementów. Temperatura elementu w trakcie procesu jest na bieżąco kontrolowana za pomocą pirometru / kamery termowizyjnej, co zapewnia powtarzalność parametrów procesu, a tym samym utrzymanie stałych warunków hartowania. Ma to ogromne znaczenie pod kątem zachowania wysokiej jakości obrabianych powierzchni dla zleceń wielkoseryjnych oraz geometrycznie skomplikowanych elementów.

Proces:

Pod wpływem działania skoncentrowanej wiązki lasera o wysokiej mocy w obszarze obrabianej powierzchni materiału bazowego następuje przemiana austenityczna. Powierzchnia, na którą przestaje padać wiązka lasera natychmiast stygnie i skutkuje powstaniem twardej drobnoziarnistej struktury martenzytycznej. W zależności od obrabianego materiału, głębokość warstwy zahartowanej w trakcie procesu może dochodzić do 2,5 mm. Uzyskiwane twardości poddane hartowaniu laserowemu uzależnione są od obrabianego materiału i odpowiadają górnej granicy przemiany martenzytycznej.

Hartowaniu laserowemu mogą zostać poddane materiały:

 • — stale do ulepszania cieplnego (25HM/25CrMo4, 35HM/34CrMo4, 40H/41Cr4, 40HM/42CrMo4, 34HNM/34CrNiMo6, 36HNM/36CrNiMo4, 38HNM/39NiCrMo4, 30HGSA, 30HGS, 30H2N2M/30CrNiMo8);
 • — stale węglowe (C15E, C22E, C35E, C45E, C50E, C55E, C60E);
 • — stale do nawęglania (15H/17Cr3, 20H/20Cr3,16HG/16MnCr5, 20HG/20MnCr5, 17HNM/17CrNiMo6-4, 20HNM/22NiCrMo2-2);
 • — stale narzędziowe do pracy na zimno i gorąco (NC6, NC7VL, NC10, NC11, NCLV, NC11LV, WCL, WCLV, WNLV, WLV);
 • — stale nierdzewne martenzytyczne (1H13/X10Cr13, 2H13/X20Cr13, 3H13X30Cr13, 4H13/X40Cr13);
 • — a także żeliwa i staliwa (GGG70L, GJL-250/GG-25, GJL-300/GG-30, GJS-400)

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz i uzyskaj wycenę

  Dane kontaktowe:
  Usługa:

  Wymagana twardość po hartowaniu:

  Wymagana głębokość hartowania:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Wymagany materiał powłoki/wymagane własności

  Wymagana twardość powłoki

  Obróbka wstępna:

  Obróbka końcowa:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Dostarczenie materiału:

  Dokumentacja wykonawcza:

  Planowany termin integracji:

  Powiązane rysunki/zdjęcia: