Laser technology for industry

We offer the highest quality solutions for all industries using modern laser technology. By means of surface hardening and laser cladding methods, we improve the functional properties of working surfaces, both in new components as well as in the process of regeneration of worn out or damaged parts of machines and devices. The processed component can ensure even a several-fold increase in the service life and availability of the working device, provided that the top layer material has been appropriately selected for the working environment.

Hartowanie laserowe

What’s our area of expertise?

Laser hardening

Technologia zwiększenia twardości warstwy powierzchniowej, przez zmianę jej struktury. Użycie urządzeń laserowych pozwala na minimalizację ciepła dostarczanego do elementu, a także precyzję w utwardzeniu tylko wybranych fragmentów powierzchni.

Laser cladding

Technologia ta pozwala na regenerację uszkodzonych lub zużytych części maszyn, lub pokrycie ich warstwą ochronną o odpowiednio dobranych własnościach. Proces charakteryzuje się dużą dokładnością oraz zminimalizowanym niekorzystnym wpływem na materiał rodzimy.

CNC machining

Obróbka mechaniczna z wykorzystaniem urządzeń CNC pozwala na wysoką precyzję pracy, dokładność pozycjonowania i powtarzalność rezultatów, także w przypadku elementów o skomplikowanej geometrii

Integracja stanowisk zrobotyzowanych

Integration of robotic stations

W oparciu o nasze doświadczenie, projektujemy i wdrażamy na zakładzie klienta zrobotyzowane stanowiska do procesów laserowych - zarówno jako samodzielne stacje, jak i rozbudowę istniejących linii produkcyjnych.

We mostly serve the following industries:

ikona

Automotive

ikona

Machine

ikona

Transport

ikona

Power engineering

ikona

Metallurgy

ikona

Mining

Why cooperate with us?

ikona

Professionalism

ikona

Responsibility

ikona

Flexibility

ikona

Short delivery dates

Partners

Fill in the form

Fill out the form and get an offer

  Dane kontaktowe:
  Usługa:

  Wymagana twardość po hartowaniu:

  Wymagana głębokość hartowania:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Wymagany materiał powłoki/wymagane własności

  Wymagana twardość powłoki

  Obróbka wstępna:

  Obróbka końcowa:

  Rysunek techniczny oraz zdjęcia elementu:

  Dostarczenie materiału:

  Dokumentacja wykonawcza:

  Planowany termin integracji:

  Powiązane rysunki/zdjęcia: